Kiến Thức Tiếng Anh

Catch Up On Là Gì? Catch Up On Và Catch Up With Nghĩa Là Gì?

catch up on là gì
5/5 - (20 bình chọn)

Catch up on là một trong những cấu trúc tiếng Anh phổ biến trong quá trình học tập. Vậy catch up on là gì? Catch up with là gì? Cùng igiaidap tìm hiểu: catch up on sleep, catch up on some chores là gì? catching up with friends, catch up with someone, catch-up meeting nghĩa là gì?

Tìm hiểu >> Get Off Nghĩa Là Gì Trong Tiếng Anh? Get Rid Of, Get Off With, Get It Off Your Chest Là Gì

Catch up on là gì?

“Catch up on” là một cụm từ tiếng Anh được sử dụng để miêu tả việc bổ sung, nắm bắt hoặc làm cho mình hiểu rõ về những thông tin, sự kiện, hoặc công việc đã xảy ra trong quá khứ mà bạn đã bỏ lỡ.

“Catch up on” có nghĩa là bắt kịp, lấy lại những gì đã xảy ra hoặc đã được thực hiện trong khi bạn vắng mặt hoặc không tham gia vào. Điều này thường ám chỉ việc cập nhật thông tin, tiến độ công việc, hoặc các sự kiện đã diễn ra trong khi bạn không có mặt.

Ví dụ:

 • “I need to catch up on the latest news. I’ve been out of town for a week.” (Tôi cần bắt kịp tin tức mới nhất. Tôi đã ra khỏi thành phố trong một tuần.)
 • “She spent the weekend catching up on her assignments for school.” (Cô ấy dành cả cuối tuần để nắm bắt bài tập của mình cho trường học.)
 • “Let’s have a coffee and catch up on what’s been happening in each other’s lives.” (Hãy uống cà phê và nói chuyện để cập nhật những điều đã xảy ra trong cuộc sống của nhau.)
catch up on là gì
“Catch up on” có nghĩa là bắt kịp, lấy lại những gì đã xảy ra hoặc đã được thực hiện trong khi bạn vắng mặt hoặc không tham gia vào.

Catch up on sleep là gì?

“Catch up on sleep” là một cụm từ tiếng Anh để miêu tả việc nạp đủ giấc ngủ sau một thời gian thiếu ngủ hoặc không có đủ giấc ngủ đủ. Nó ám chỉ việc bù đắp hoặc cải thiện chất lượng giấc ngủ sau một thời gian cụ thể.

Khi bạn “catch up on sleep”, bạn dành thời gian để ngủ nhiều hơn so với bình thường, để tái tạo và phục hồi sức khỏe và tinh thần sau những thời gian thiếu ngủ. Việc này có thể đảo ngược hiệu ứng mệt mỏi và cải thiện sự tập trung, tăng cường sức khỏe và trạng thái tinh thần chung.

Ví dụ:

 • I’ve been working long hours all week, so I need to catch up on sleep this weekend to restore my energy. (Tôi đã làm việc cả tuần đầy đủ, nên cuối tuần này tôi cần ngủ thêm để phục hồi năng lượng.)
 • After traveling across time zones, I need a few days to catch up on sleep and adjust to the new schedule. (Sau khi đi du lịch qua các múi giờ khác nhau, tôi cần một vài ngày để ngủ đủ và điều chỉnh với lịch trình mới.)
 • It was a hectic week with late nights at work, but now that the project is done, I can finally catch up on some much-needed sleep. (Tuần qua rất bận rộn với việc làm đến khuya, nhưng giờ sau khi dự án đã hoàn thành, tôi cuối cùng có thể ngủ đủ những giấc ngủ cần thiết.)

Tóm lại, “catch up on sleep” có nghĩa là nạp đủ giấc ngủ sau một thời gian thiếu ngủ hoặc không có đủ giấc ngủ đủ, để phục hồi sức khỏe và tinh thần.

catch up on là gì
“Catch up on sleep” là một cụm từ tiếng Anh để miêu tả việc nạp đủ giấc ngủ sau một thời gian thiếu ngủ hoặc không có đủ giấc ngủ đủ.

Catch up on some chores là gì?

“Catch up on some chores” là một cụm từ tiếng Anh để miêu tả việc hoàn thành những công việc nhà, việc làm hằng ngày hoặc việc bỏ lỡ trong một khoảng thời gian trước đó. Nó ám chỉ việc bổ sung và hoàn thành những công việc chưa làm trong khi bận rộn với các hoạt động khác.

Khi bạn “catch up on some chores”, bạn dành thời gian để hoàn thành những công việc chưa làm hoặc chưa kịp làm trong một thời gian dài. Điều này có thể bao gồm lau dọn nhà cửa, giặt giũ, mua sắm, làm việc vườn, hoặc hoàn thành bất kỳ nhiệm vụ nhà cửa nào cần thiết.

Ví dụ:

 • I’ve been so busy with work lately that I need to catch up on some chores this weekend. I have a pile of laundry to do and the house needs a good cleaning. (Gần đây tôi bận rộn với công việc nên cuối tuần này tôi cần hoàn thành một số việc nhà. Tôi có một đống quần áo cần giặt và ngôi nhà cần được dọn dẹp.)
 • After a long vacation, I came back to a messy house. I’ll spend the next few days catching up on chores to get everything back in order. (Sau một kỳ nghỉ dài, tôi trở về nhà trong tình trạng lộn xộn. Tôi sẽ dành vài ngày tiếp theo để hoàn thành những công việc nhà để mọi thứ trở lại nguyên trạng.)
 • With my busy schedule, I haven’t had time to grocery shop or cook, so I need to catch up on some chores related to meal preparation. (Với lịch trình bận rộn, tôi không có thời gian để đi mua thực phẩm hoặc nấu ăn, vì vậy tôi cần hoàn thành một số việc nhà liên quan đến chuẩn bị bữa ăn.)

Tóm lại, “catch up on some chores” có nghĩa là hoàn thành những công việc nhà hoặc nhiệm vụ đã bỏ lỡ trong một khoảng thời gian trước đó khi bận rộn với các hoạt động khác.

catch up on là gì
Catch up on some chores là việc hoàn thành những công việc nhà, việc làm hằng ngày hoặc việc bỏ lỡ trong một khoảng thời gian trước đó.

Share >> Phiến Diện Là Gì? Trái Nghĩa Với Phiến Diện Là Gì? Phiến Diện Trong Tiếng Anh

Catching up with friends nghĩa là gì?

“Catching up with friends” có nghĩa là tương tác và trò chuyện với bạn bè mà bạn đã lâu không gặp hoặc chưa có cơ hội trò chuyện. Đây là việc bắt kịp với những thông tin, sự kiện và cuộc sống của nhau, và thường diễn ra khi hai hoặc nhiều người quyết định hẹn hò hoặc gặp mặt để nói chuyện và chia sẻ.

Khi bạn “catch up with friends”, bạn cập nhật những tin tức mới nhất về cuộc sống, công việc, gia đình và những sự kiện quan trọng trong thời gian bạn không gặp nhau. Bạn có thể chia sẻ những thành tựu, niềm vui và thách thức trong cuộc sống, và nghe các câu chuyện và thông tin mới nhất từ bạn bè của mình.

Thường thì việc “catching up with friends” được coi là một cách để tăng cường mối quan hệ và duy trì sự gắn kết với nhau. Đây là cơ hội để bắt kịp và tham gia vào cuộc sống của nhau, xây dựng sự thân thiết và tạo ra những kỷ niệm mới.

Ví dụ:

 • I haven’t seen Jane in a long time, so I’m looking forward to catching up with her this weekend. (Tôi đã lâu không gặp Jane nên tôi rất háo hức để gặp mặt và trò chuyện với cô ấy vào cuối tuần này.)
 • After a busy month at work, I finally have some free time to relax and catch up with friends over a cup of coffee. (Sau một tháng làm việc căng thẳng, cuối cùng tôi cũng có thời gian rảnh để thư giãn và hẹn hò với bạn bè để nói chuyện và cập nhật thông tin mới nhất.)

Catch up with sb là gì?

“Catch up with someone” là một cụm từ tiếng Anh để miêu tả việc gặp mặt và trò chuyện với ai đó để cập nhật thông tin, tương tác và kết nối lại với người đó sau một thời gian không gặp. Đây là một hành động để làm mới và bổ sung thông tin về cuộc sống, sự kiện và những điều đã xảy ra với người mà bạn không gặp trong một khoảng thời gian dài.

Khi bạn “catch up with someone”, bạn tạo cơ hội để trò chuyện, chia sẻ và lắng nghe những điều mới nhất từ người đó. Bạn có thể bắt kịp với những sự thay đổi trong cuộc sống, công việc, gia đình hoặc sự phát triển cá nhân của người đó. Qua việc “catching up”, bạn có thể cập nhật thông tin và cùng nhau xây dựng lại mối quan hệ, gắn kết và đồng hành trong cuộc sống.

Ví dụ:

 • I haven’t seen Sarah in a long time. I should catch up with her and see how she’s been doing. (Tôi đã lâu không gặp Sarah. Tôi nên gặp mặt và xem cô ấy đã làm gì.)
 • Let’s grab a coffee and catch up with each other’s lives. It’s been too long since we last saw each other. (Hãy đi uống cà phê và nói chuyện với nhau về cuộc sống của chúng ta. Đã quá lâu kể từ khi chúng ta gặp nhau lần cuối.)
 • I’m excited to catch up with my old friend from high school. We have so many memories to share. (Tôi rất háo hức được gặp mặt bạn cũ từ trường trung học. Chúng ta có nhiều kỷ niệm để chia sẻ.)
catch up on là gì
Catching up with friends nghĩa là gì?

Catch up meeting là gì?

“Catch-up meeting” là một cuộc họp được tổ chức để cập nhật thông tin, trao đổi ý kiến và giải quyết các vấn đề đã xảy ra trong một khoảng thời gian trước đó. Nó thường diễn ra giữa các cá nhân hoặc nhóm làm việc để đảm bảo rằng mọi người đồng nhất về thông tin và tiến độ công việc.

Cuộc họp catch-up thường xuyên được sử dụng trong các dự án, nhóm làm việc hoặc tổ chức để làm rõ các vấn đề, cập nhật thông tin, đánh giá tiến độ và phân công công việc mới. Nó có thể diễn ra sau một khoảng thời gian kể từ cuộc họp trước đó hoặc khi có sự cần thiết để làm lại việc nắm bắt thông tin hoặc cập nhật thông tin mới.

Trong cuộc họp catch-up, các thành viên tham gia thường chia sẻ thông tin, báo cáo tiến độ, đưa ra ý kiến và đề xuất giải pháp cho các vấn đề đang diễn ra. Mục tiêu của cuộc họp là đảm bảo rằng mọi người đồng nhất về thông tin, hiểu rõ các nhiệm vụ và cam kết thực hiện công việc trong tương lai.

Ví dụ:

 • The team had a catch-up meeting to discuss the progress of the project and address any challenges they encountered. (Nhóm đã có cuộc họp catch-up để thảo luận về tiến độ dự án và giải quyết các thách thức mà họ gặp phải.)
 • After a long break, the department held a catch-up meeting to update everyone on the latest developments and align their efforts for the upcoming tasks. (Sau một khoảng thời gian nghỉ dài, phòng ban đã tổ chức cuộc họp catch-up để cập nhật mọi người về những diễn biến mới nhất và điều chỉnh nỗ lực cho những công việc sắp tới.)
 • The catch-up meeting provided an opportunity for the team members to share their achievements, discuss any roadblocks, and plan the next steps for the project. (Cuộc họp catch-up đã tạo cơ hội cho các thành viên trong nhóm chia sẻ những thành tựu, thảo luận về các khó khăn và lập kế hoạch cho những bước tiếp theo của dự án.)
catch up on là gì
Catch up with sb là gì?

Catch up on và catch up with nghĩa là gì?

“Catch up on” và “catch up with” là hai cụm từ tiếng Anh có nghĩa tương đồng nhưng sử dụng trong ngữ cảnh khác nhau:

 • Catch up on: Đây là cụm từ được sử dụng khi bạn bổ sung, nắm bắt hoặc làm cho mình hiểu rõ về những thông tin, sự kiện hoặc công việc đã xảy ra trong quá khứ mà bạn đã bỏ lỡ. Nghĩa của “catch up on” là “bắt kịp” hoặc “nắm bắt” những gì đã xảy ra trong thời gian bạn không có mặt. Ví dụ: “I need to catch up on the latest news. I’ve been out of town for a week.” (Tôi cần bắt kịp tin tức mới nhất. Tôi đã ra khỏi thành phố trong một tuần.)
 • Catch up with: Đây là cụm từ được sử dụng để chỉ việc tương tác và trò chuyện với người khác, đặc biệt là những người bạn mà bạn đã lâu không gặp hoặc chưa có cơ hội trò chuyện. Nghĩa của “catch up with” là “gặp mặt” hoặc “trò chuyện” với ai đó để cập nhật thông tin và tương tác với nhau. Ví dụ: “I’m excited to catch up with my old friends at the reunion. We haven’t seen each other in years.” (Tôi háo hức được gặp mặt bạn bè cũ tại buổi họp mặt. Chúng tôi đã không gặp nhau trong nhiều năm.)

Tóm lại, “catch up on” dùng để nắm bắt những gì đã xảy ra trong quá khứ, trong khi “catch up with” dùng để tương tác và trò chuyện với người khác để cập nhật thông tin và kết nối lại.

Xem thêm >> Phiến Diện Là Gì? Trái Nghĩa Với Phiến Diện Là Gì? Phiến Diện Trong Tiếng Anh

Tạm kết

Trên đây là câu trả lời của igiaidap về “catch up on là gì?” cùng các cấu trúc liên quan. Hy vọng bài viết hữu ích với các bạn!

Avatar

btv1

About Author

You may also like

1 newton bằng bao nhiêu kg
Chuyển Đổi Kiến Thức Tổng Hợp

1 Newton, 10 Newton Bằng Bao Nhiêu Kg? Bảng Quy Đổi Newton (N) Sang Các Đơn Vị Đo Khối Lượng Khác

 • Tháng Sáu 19, 2023
Newton (N) là một trong những đơn vị quen thuộc trong quá trình học tập trên trường lớp. Vậy đơn
acc clone là gì
Kiến Thức Tiếng Anh

Acc Clone, Acc Phụ, Acc Closed Nghĩa Là Gì? Phân Biệt Acc Clone Và Acc Phụ

 • Tháng Sáu 19, 2023
Acc clone, acc phụ, acc closed là những thuật ngữ chỉ tình trạng hoạt động của tài khoản mạng xã