Kiến Thức Tiếng Anh

Up To Là Gì? Up To Sth Là Gì? Ví Dụ Và Cách Sử Dụng Các Cấu Trúc Up To

up to là gì
5/5 - (29 bình chọn)

“Up to” là một cấu trúc tiếng Anh quen thuộc. Vậy up to là gì? Up to sth là gì? Ví dụ và cách sử dụng up to ra sao? Cùng igiaidap tìm hiểu nhé! Đồng thời tìm hiểu: up to time, be up to, up to you, lương up to là gì?

Tìm hiểu >> Get Off Nghĩa Là Gì Trong Tiếng Anh? Get Rid Of, Get Off With, Get It Off Your Chest Là Gì

Up to là gì? Up to sth là gì?

“Up to” là một cụm từ tiếng Anh, và nó có nhiều nghĩa phụ thuộc vào ngữ cảnh sử dụng. Dưới đây là hai nghĩa phổ biến của “up to”:

“Up to” có nghĩa là “lên đến” hoặc “tối đa là.” Khi được sử dụng để nói về số lượng, giá trị hoặc mức độ, “up to” thể hiện giới hạn cao nhất mà một thứ gì đó có thể đạt được hoặc giới hạn tối đa của nó.

Ví dụ:

 • The salary for this position is up to $50,000 per year. (Lương cho vị trí này là lên đến 50,000 đô la mỗi năm.)
 • The bag can hold up to 10 kilograms. (Cái túi có thể chứa tối đa 10 kilogram.)
 • The temperature can go up to 35 degrees Celsius in the summer. (Nhiệt độ có thể lên đến 35 độ Celsius vào mùa hè.)

“Up to sth” có nghĩa là “tùy thuộc vào cái gì đó” hoặc “do cái gì đó quyết định.” Nó chỉ ra sự lựa chọn hoặc hành động phụ thuộc vào một tình huống hoặc người nào đó.

Ví dụ:

 • It’s up to you to decide where we should go for dinner. (Tùy thuộc vào bạn để quyết định chúng ta nên đi đâu để ăn tối.)
 • The outcome of the game is up to the players’ performance. (Kết quả của trò chơi phụ thuộc vào hiệu suất của các vận động viên.)

Cụm từ “up to” là một trong những cụm từ phổ biến trong tiếng Anh, và ý nghĩa của nó thường rõ ràng trong ngữ cảnh cụ thể mà nó được sử dụng.

up to là gì
2 nghĩa phổ biến của up to là “lên đến” hoặc “tối đa”

Cách sử dụng và các ví dụ về up to

Cách sử dụng” của cụm từ “up to” là khá đa dạng, và nó thường thay đổi tùy thuộc vào ngữ cảnh. Dưới đây là một số cách phổ biến sử dụng “up to” cùng với các ví dụ minh họa:

 1. “Up to” có nghĩa là “lên đến” hoặc “tối đa là”:
  • The speed limit on this road is 60 kilometers per hour, so please drive up to 60 km/h. (Giới hạn tốc độ trên con đường này là 60 km/h, vui lòng lái xe tối đa là 60 km/h.)
  • The scholarship offers up to $5,000 for high-achieving students. (Học bổng cung cấp lên đến 5,000 đô la cho những sinh viên có thành tích cao.)
 2. “Up to” có nghĩa là “tùy thuộc vào” hoặc “do cái gì đó quyết định”:
  • The dress code for the event is casual, so it’s up to you what to wear. (Mã trang phục cho sự kiện là thoải mái, vậy nên điều đó phụ thuộc vào bạn quyết định mặc gì.)
  • Whether we go out for dinner or stay in is up to John, as it’s his birthday. (Việc chúng ta đi ăn tối ngoài hay ở nhà là do John quyết định, vì đó là sinh nhật của anh ấy.)
 3. “Up to” cũng có thể được sử dụng để chỉ khoảng thời gian:
  • I’ll be away on vacation for up to two weeks. (Tôi sẽ đi nghỉ trong khoảng hai tuần.)
  • The repair work could take up to three days to complete. (Công việc sửa chữa có thể mất đến ba ngày để hoàn thành.)
 4. Trong một số trường hợp, “up to” có thể có ý nghĩa tích cực hoặc tiêu cực, tùy thuộc vào ngữ cảnh:
  • The movie was up to our expectations. (Bộ phim đã đáp ứng kỳ vọng của chúng tôi – tích cực.)
  • Her behavior was not up to our standards. (Hành vi của cô ấy không đáp ứng tiêu chuẩn của chúng tôi – tiêu cực.)

Như vậy, “up to” là một cụm từ linh hoạt và phổ biến trong tiếng Anh, và ý nghĩa của nó thường rõ ràng trong ngữ cảnh cụ thể mà nó được sử dụng.

Up to time là gì? Cách sử dụng và ví dụ

Cụm từ “up to time” không phải là một cụm từ phổ biến hoặc cụ thể trong tiếng Anh. “Up to” thường được sử dụng với ý nghĩa “lên đến” hoặc “tối đa là,” như đã giải thích trong câu trả lời trước đó.

Nếu bạn muốn nói về thời gian hoặc các hoạt động trong khoảng thời gian cụ thể, có một số cách khác để diễn đạt điều đó. Dưới đây là một số cách sử dụng khác liên quan đến thời gian:

 1. “Up to this time/moment” có nghĩa là “cho đến thời điểm này”:
  • Up to this time, we haven’t received any response from the client. (Cho đến thời điểm này, chúng tôi chưa nhận được phản hồi nào từ khách hàng.)
 2. “Up to now” có nghĩa là “cho đến bây giờ”:
  • Up to now, the project has been going smoothly. (Cho đến bây giờ, dự án đã tiến triển thuận lợi.)
 3. “Up until (a specific time)” có nghĩa là “cho đến khi”:
  • We worked diligently up until the deadline to complete the report. (Chúng tôi làm việc chăm chỉ cho đến khi gần ngày hạn để hoàn thành báo cáo.)

Be up to là gì? Cách sử dụng và ví dụ

Cụm từ “be up to” là một cụm động từ phổ biến trong tiếng Anh, và nó có nhiều ý nghĩa tùy thuộc vào ngữ cảnh. Dưới đây là hai ý nghĩa chính và cách sử dụng cụ thể:

 1. “Be up to” có nghĩa là “đang làm gì” hoặc “đang có ý định làm gì.” Nó thường được sử dụng để hỏi hoặc diễn tả hành động hoặc ý định của một người hoặc một nhóm người.

Cách sử dụng:

 • Dạng hỏi: What are you up to? (Bạn đang làm gì?)
 • Dạng trả lời: I’m just reading a book. (Tôi chỉ đang đọc sách.)

Ví dụ:

 • I saw Tom leaving the office earlier. I wonder what he’s up to. (Tôi thấy Tom ra khỏi văn phòng sớm hơn. Tôi tự hỏi anh ta đang làm gì.)
 1. “Be up to” cũng có nghĩa là “đáng tin cậy” hoặc “đủ năng lực.” Nó thường được sử dụng để đánh giá hoặc miêu tả khả năng của một người thực hiện một nhiệm vụ hoặc công việc.

Cách sử dụng:

 • John is up to the task. (John đủ năng lực để thực hiện công việc.)
 • She’s up to the challenge. (Cô ấy đủ đáng tin cậy để đối mặt với thách thức.)

Ví dụ:

 • The team captain chose Mary to lead the project because he knew she was up to it. (Đội trưởng chọn Mary để dẫn dắt dự án vì anh biết cô ấy đủ đáng tin cậy.)

Lưu ý rằng ý nghĩa của “be up to” phụ thuộc vào ngữ cảnh sử dụng, và câu có cụm từ này thường phải được đặt trong ngữ cảnh rõ ràng để hiểu được ý nghĩa chính xác của nó.

up to là gì
Be up to có nhiều nghĩa

Share >> Catch Up On Là Gì? Catch Up On Và Catch Up With Nghĩa Là Gì?

Các câu hỏi liên quan up to khác

Lương up to là gì?

“Lương up to” là một cụm từ trong tiếng Anh, thường được sử dụng khi mô tả mức lương tối đa hoặc mức lương lớn nhất mà một người có thể nhận được trong một công việc hoặc vị trí cụ thể.

Ví dụ, nếu một công ty thông báo vị trí việc làm với “lương up to $50,000,” điều này có nghĩa là mức lương cao nhất mà người được tuyển dụng cho vị trí đó có thể nhận được là $50,000 mỗi năm. Tùy thuộc vào kinh nghiệm, trình độ và khả năng đàm phán, người ứng tuyển có thể đạt được mức lương cao hơn hoặc thấp hơn con số này.

“Lương up to” giúp nhà tuyển dụng thể hiện mức lương tối đa họ sẵn sàng trả cho vị trí đó, đồng thời cũng cho phép họ thương thảo về mức lương cụ thể với ứng viên phù hợp nhất. Điều này giúp tạo ra sự linh hoạt trong đàm phán và hỗ trợ quá trình tuyển dụng.

Up to you là gì?

“Up to you” là một cụm từ tiếng Anh, và nó có nghĩa là “tùy bạn,” “tùy ý bạn,” hoặc “quyết định do bạn.” Cụm từ này được sử dụng để diễn tả sự lựa chọn hoặc quyết định nằm trong tay của người được hỏi hoặc người nghe.

Khi ai đó nói “up to you,” họ muốn cho phép bạn tự quyết định hoặc tự lựa chọn tùy ý mà không can thiệp vào quyết định của bạn.

Ví dụ:

 • “Do you want to go to the movies or have dinner at home?” – “Up to you.” (Bạn muốn đi xem phim hay ăn tối tại nhà? – Tùy bạn.)
 • “Which color do you prefer for the shirt?” – “It’s up to you, I like both.” (Bạn thích màu nào cho chiếc áo? – Tùy bạn, tôi thích cả hai màu.)
 • “Should we start the meeting now or wait for a few more minutes?” – “Up to you, I’m ready whenever.” (Chúng ta nên bắt đầu cuộc họp bây giờ hay đợi thêm vài phút nữa? – Tùy bạn, tôi đã sẵn sàng bất cứ lúc nào.)

Cụm từ “up to you” thể hiện sự linh hoạt và tôn trọng quyết định của người nghe, và nó thường được sử dụng trong giao tiếp hàng ngày khi hỏi ý kiến hoặc tạo sự lựa chọn cho người khác.

up to là gì
Up to you có nghĩa là “tùy bạn,” “tùy ý bạn,” hoặc “quyết định do bạn.”

Xem thêm >> Here We Go Tiếng Việt Là Gì? Cách Dùng Như Thế Nào? Here We Go Trong Bóng Đá Là Gì?

Tạm kết

Trên đây là giải thích của igiaidap về “up to là gì?” cùng các câu hỏi liên quan đến up to. Hy vọng bài viết hữu ích với các bạn!

Avatar

btv1

About Author

You may also like

1 newton bằng bao nhiêu kg
Chuyển Đổi Kiến Thức Tổng Hợp

1 Newton, 10 Newton Bằng Bao Nhiêu Kg? Bảng Quy Đổi Newton (N) Sang Các Đơn Vị Đo Khối Lượng Khác

 • Tháng Sáu 19, 2023
Newton (N) là một trong những đơn vị quen thuộc trong quá trình học tập trên trường lớp. Vậy đơn
acc clone là gì
Kiến Thức Tiếng Anh

Acc Clone, Acc Phụ, Acc Closed Nghĩa Là Gì? Phân Biệt Acc Clone Và Acc Phụ

 • Tháng Sáu 19, 2023
Acc clone, acc phụ, acc closed là những thuật ngữ chỉ tình trạng hoạt động của tài khoản mạng xã