Tổng Hợp

Địa Chỉ, Số Điện Thoại, Số Tài Khoản Và Những Lưu Ý Gì Khi Đến Làm Việc Tại Bảo Hiểm Xã Hội Quận Đống Đa

Bảo hiểm xã hội quận Đống Đa
5/5 - (7 bình chọn)

Bảo hiểm xã hội quận Đống Đa là đơn xị trực thuộc hệ thống bảo hiển xã hội của thành phố Hà Nội. Là địa điểm trực tiếp giải quyết các vấn đề liên quan đến BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ. Vậy địa chỉ, số điện thoại, số tài khoản và những lưu ý gì khi đến làm việc tại Bảo hiểm xã hội quận Đống Đa. Cùng igiaidap tìm hiểu nhé!

Tìm hiểu >> Đường Lưỡi Bò Là Gì? Nghệ Sĩ Trung Quốc Nào Công Khai Ủng Hộ Và Không Ủng Hộ Đường Lưỡi Bò

Giới thiệu về Bảo hiểm xã hội quận Đống Đa

Bảo hiểm xã hội quận Đống Đa là một đơn vị thuộc hệ thống bảo hiểm xã hội của thành phố Hà Nội. Chức năng của bảo hiểm xã hội quận Đống Đa là giúp Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm y tế. Đồng thời, bảo hiểm xã hội quận Đống Đa cũng quản lý các quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm y tế trên địa bàn thành phố Hà Nội theo quy định của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và pháp luật.

Nhiệm vụ và quyền hạn của Bảo hiểm xã hội quận Đống Đa bao gồm:

 1. Xây dựng kế hoạch ngắn hạn và dài hạn về phát triển bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn và chương trình công tác hàng năm; sau đó tổ chức thực hiện kế hoạch và chương trình sau khi được phê duyệt.
 2. Thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền và phổ biến các chế độ, chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.
 3. Cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế cho những người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định.
 4. Quản lý và đăng ký các đối tượng tham gia và hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định; thu các khoản đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp từ các tổ chức và cá nhân tham gia.
 5. Thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại cơ quan Bảo hiểm xã hội Thành phố và Bảo hiểm xã hội quận, huyện, thị xã trực thuộc (gọi chung là Bảo hiểm xã hội huyện); tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Bảo hiểm xã hội Thành phố; chỉ đạo, hướng dẫn Bảo hiểm xã hội huyện thực hiện theo quy định.
 6. Giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và chỉ đạo, hướng dẫn Bảo hiểm xã hội huyện triển khai theo quy định.
 7. Chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; từ chối việc đóng hoặc chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp không đúng quy định.
 8. Quản lý, sử dụng và hạch toán kế toán các nguồn kinh phí và tài sản theo quy định.
 9. Ký hợp đồng, giám sát thực hiện hợp đồng với các cơ sở khám, chữa bệnh đủ điều kiện và tiêu chuẩn chuyên môn, kỹ thuật; giám sát việc cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh; bảo vệ quyền lợi người tham gia bảo hiểm y tế và chống lạm dụng quỹ bảo hiểm y tế.
 10. Tham gia quá trình lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc cho cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn theo phân cấp của Tổng Giám đốc.
 11. Hướng dẫn Bảo hiểm xã hội huyện thực hiện chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật và ngành.
 12. Kiểm tra và giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo về việc thực hiện chế độ và chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Thành phố và các tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật; đề xuất cơ quan có thẩm quyền xử lý những hành vi vi phạm pháp luật.
 13. Thực hiện chương trình và kế hoạch cải cách hành chính theo hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
 14. Quản lý và lưu trữ hồ sơ tài liệu hành chính, nghiệp vụ cùng với hồ sơ đối tượng tham gia và hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.
 15. Nghiên cứu và áp dụng khoa học, công nghệ thông tin trong quản lý và điều hành Bảo hiểm xã hội Thành phố.
 16. Đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho công chức, viên chức thuộc Bảo hiểm xã hội Thành phố và các tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.
 17. Chủ trì và phối hợp với cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị-xã hội ở địa phương, các tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế để giải quyết các vấn đề liên quan đến việc thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.
 18. Có quyền khởi kiện vụ án dân sự đối với các đơn vị nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế để yêu cầu tòa án bảo vệ lợi ích công cộng và lợi ích nhà nước trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn.
 19. Đề xuất với Bảo hiểm xã hội Việt Nam việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung chế độ, chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; đề xuất với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền thanh tra, điều tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.
 20. Triển khai hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 trong hoạt động của Bảo hiểm xã hội Thành phố và hướng dẫn Bảo hiểm xã hội huyện triển khai thực hiện theo quy định.
 21. Cung cấp thông tin đầy đủ và kịp thời về việc đóng, quyền hưởng các chế độ, thủ tục thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế khi người lao động, người sử dụng lao động hoặc tổ chức công đoàn yêu cầu; cung cấp tài liệu, thông tin liên quan theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 22. Quản lý công chức, viên chức thuộc Bảo hiểm xã hội Thành phố.
 23. Thực hiện chế độ thông tin, thống kê, báo cáo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Ủy ban nhân dân Thành phố theo quy định.
 24. Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao bởi Tổng Giám đốc.
Bảo hiểm xã hội quận Đống Đa
Bảo hiểm xã hội quận Đống Đa

Share >> Hướng Dẫn Viết Đơn Xin Nghỉ Việc Chuyên Nghiệp. 10+ Các Mẫu Đơn Xin Thôi Việc Mới Nhất 2023

Địa chỉ bảo hiểm xã hội Đống Đa

Địa chỉ Bảo hiểm xã hội Đống Đa tại số 44, Trần Hữu Tước, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Một số thông tin khác liên quan như:

 • Email: bhxh_dongda@hanoi.gov.vn
 • Điện thoại: 024.39747423
 • Website: hanoi.baohiemxahoi.gov.vn
 • Đơn vị cấp trên trực tiếp: Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội
 • Giờ làm việc: Làm việc từ thứ 2 đến thứ 6

Sáng: 7h30 – 11h30

Chiều: 13h – 16h30

Thứ 7, chủ nhật: Nghỉ

 • Phòng ban: Điện thoại: 024.39747423

Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả: 101

112 Bộ phận Quản lý thu: 401 – 417

Bộ phận Sổ, thẻ: 302 – 307

Bộ phận Chính sách: 266, 288

Bộ phận Kế toán: 201 – 205

Giám định BHYT

 • Ban giám đốc

Giám đốc: Ông Phạm Duy Đỉnh

Phó giám đốc:

Bà Đặng Minh Thu

Bà Đào Thị Thanh Thủy

Ông Nguyễn Công Định

Số điện thoại bảo hiểm Xã hội Đống Đa

Số điện thoại Bảo hiểm xã hội Đống Đa và số điện thoại các phòng ban:

Điện thoại: 024.39747423

Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả: 101

112 Bộ phận Quản lý thu: 401 – 417

Bộ phận Sổ, thẻ: 302 – 307

Bộ phận Chính sách: 266, 288

Bộ phận Kế toán: 201 – 205

Số tài khoản thu BHXH quận Đống Đa, BHYT, BHTN, BHTNLĐ

Dưới đây là thông tin chi tiết số tài khoản thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ tại Bảo hiểm xã hội quận Đống Đa:

 1. Tài khoản: Bảo hiểm xã hội quận Đống Đa
  • Số tài khoản: 3741
  • Mã quan hệ ngân sách: 9052860
  • Mã CTMT: 92008
  • Địa chỉ: Số 2 ngõ 2 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội
 2. Kho bạc Nhà nước Đống Đa: Chỉ dành cho các đơn vị HCSN có tài khoản Ngân sách tại KBNN
 3. Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội II:
  • Số tài khoản: 1505 202 901 075
  • Địa chỉ: Số 34 Tô Hiệu, Hà Đông
 4. Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành:
  • Số tài khoản: 12 210 009 801 040
  • Địa chỉ: Phòng KHDN 3, số 74 Thợ Nhuộm, Hoàn Kiếm, Hà Nội
 5. Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Thành Công
  • Số tài khoản: 0451 005 666 888
  • Địa chỉ: Lô 3 Ô 4.1 CC, Đường Hoàng Đạo Thúy, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
 6. Ngân hàng TMCP công thương Việt Nam – Chi nhánh Đống Đa
  • Số tài khoản: 901 035 000 002
  • Địa chỉ: 183 Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, Hà Nội
 7. Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Đống Đa
  • Số tài khoản: 0591 101 532 001
  • Địa chỉ: 147-153 Xã Đàn, Đống Đa, Hà Nội
Bảo hiểm xã hội quận Đống Đa
Số tài khoản thu BHXH quận Đống Đa, BHYT, BHTN, BHTNLĐ

Những lưu ý khi nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN

 • Khi nộp tiền cho Bảo hiểm xã hội (BHXH), Bảo hiểm y tế (BHYT), BHTN thì trong phần Nội dung, cần ghi rõ Mã đơn vị (Ví dụ: YN01234) – Tên đơn vị. Trường hợp đơn vị lập một chứng từ nộp tiền cho nhiều mã (như YN, IC, BW), thì phải ghi rõ số tiền nộp cho từng mã đơn vị.
 • Để tránh vi phạm và bị xử lý hành chính, phạt tiền, bạn cần nộp đúng hạn theo quy định của pháp luật.
 • Để đảm bảo quyền lợi của bản thân và người lao động, bạn cần nộp đúng số tiền đã tính toán theo quy định của pháp luật, tránh bị xử lý hành chính và phạt tiền.
 • Để tránh mất phí chuyển khoản và đảm bảo quyền lợi của bản thân và người lao động, bạn cần đến đúng địa chỉ nộp quy định, có thể là ngân hàng hoặc các cơ quan thuế.
 • Để có căn cứ khi cần thiết, bạn cần chuẩn bị đầy đủ giấy tờ liên quan như biên lai nộp tiền, hóa đơn, phiếu thu.
 • Sau khi đã nộp tiền, bạn cần theo dõi hồ sơ của mình để đảm bảo thông tin được cập nhật đúng và đủ, không bị thiếu sót.

Lưu ý rằng những điểm trên chỉ là những điểm cơ bản. Để có thông tin chi tiết và đầy đủ hơn, bạn nên tham khảo tài liệu và quy định của pháp luật liên quan đến việc nộp các khoản BHXH, BHYT, BHTN.

Bảo hiểm xã hội quận Đống Đa
Những lưu ý khi nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN

Xem thêm >> Top 7 Các Trường Đại Học Uy Tín, Chất Lượng Hàng Đầu Ở Cần Thơ

Tạm kết

Trên đây là những chia sẻ của igiaidap về bảo hiểm xã hội quận Đống Đa. Hy vọng bài viết hữu ích đến các bạn!

Avatar

btv1

About Author

You may also like

1 newton bằng bao nhiêu kg
Chuyển Đổi Kiến Thức Tổng Hợp

1 Newton, 10 Newton Bằng Bao Nhiêu Kg? Bảng Quy Đổi Newton (N) Sang Các Đơn Vị Đo Khối Lượng Khác

 • Tháng Sáu 19, 2023
Newton (N) là một trong những đơn vị quen thuộc trong quá trình học tập trên trường lớp. Vậy đơn
tham quan hay thăm quan
Chính Tả Kiến Thức Tổng Hợp

 [Share] Tham Quan Là Gì? Tham Quan Hay Thăm Quan Mới Đúng Chính Tả Tiếng Việt?

 • Tháng Sáu 19, 2023
Ngôn ngữ tiếng Việt vô cùng đa dạng và phong phú, có rất nhiều trường hợp nhầm lẫn do cách