Tổng Hợp

Đơn Vị Sự Nghiệp Công Lập Là Gì? Ví Dụ Về Các Đơn Vị Thuộc Đơn Vị Sự Nghiệp Công Lập Ở Việt Nam

đơn vị sự nghiệp công lập là gì
5/5 - (15 bình chọn)

Đơn vị sự nghiệp công lập là gì? Danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập Việt Nam? Cùng igiaidap tìm hiểu về các vấn đề liên quan đơn vị sự nghiệp công lập: Các loại hình đơn vị sự nghiệp công lập ở Việt Nam. Ví dụ về các đơn vị thuộc đơn vị sự nghiệp công lập ở Việt Nam.

Tìm hiểu >> Địa Chỉ, Số Điện Thoại, Số Tài Khoản Và Những Lưu Ý Gì Khi Đến Làm Việc Tại Bảo Hiểm Xã Hội Quận Đống Đa

Đơn vị sự nghiệp công lập là gì?

Đơn vị sự nghiệp công lập là một loại tổ chức hoặc cơ quan hoạt động trong lĩnh vực công cộng và được thành lập, quản lý và vận hành bởi nhà nước. Đây là những tổ chức được tài trợ và điều hành bởi nguồn lực công và có trách nhiệm đáp ứng nhu cầu của cộng đồng.

Các đơn vị sự nghiệp công lập có thể bao gồm các bệnh viện công, trường học công, cơ quan chính phủ, cơ quan quản lý và cung cấp dịch vụ công cộng, các tổ chức nghiên cứu và phát triển, và các cơ sở giáo dục và đào tạo công.

Đơn vị sự nghiệp công lập thường được quản lý và điều hành theo các quy định và quy trình của nhà nước. Chúng có trách nhiệm cung cấp các dịch vụ và tiện ích công cộng, đảm bảo chất lượng và hiệu quả trong việc đáp ứng nhu cầu của người dân và xã hội.

đơn vị sự nghiệp công lập là gì
Đơn vị sự nghiệp công lập là một loại tổ chức hoặc cơ quan hoạt động trong lĩnh vực công cộng và được thành lập, quản lý và vận hành bởi nhà nước.

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 9 của Luật viên chức 2010, đơn vị sự nghiệp công lập được định nghĩa là tổ chức được thành lập theo quy định pháp luật bởi Cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước hoặc tổ chức chính trị xã hội. Đơn vị này có tư cách pháp nhân, chịu trách nhiệm cung cấp các dịch vụ công và hỗ trợ trong việc quản lý của Nhà nước.

Ngoài ra, tại Khoản 1, Điều 3, Nghị định 120/2020/NĐ-CP, đơn vị sự nghiệp công lập ở nước ngoài được định nghĩa như sau:

Đơn vị sự nghiệp công lập là đơn vị thuộc bộ, cơ quan ngang bộ hoặc cơ quan thuộc Chính phủ do Cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước thành lập, có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng theo quy định pháp luật, trụ sở được đặt ở nước ngoài.

Danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập ở Việt Nam

Theo quy định tại Điều 2 của Nghị định số 120/2020/NĐ-CP, đơn vị sự nghiệp công lập được phân loại như sau:

 1. Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của Bộ và Cơ quan ngang bộ.
 2. Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tổ chức do Chính phủ hoặc Thủ tướng Chính phủ thành lập, nhưng không phải là đơn vị sự nghiệp công lập.
 3. Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc thành phố thuộc Trung ương.
 4. Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh hoặc thành phố thuộc Trung ương.

Các định nghĩa trên được áp dụng để phân loại và quản lý đơn vị sự nghiệp công lập theo từng cấp quản lý trong hệ thống hành chính nhà nước.

Hiện tại, không có văn bản pháp luật nào quy định chi tiết danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc cấp huyện, cấp tỉnh hoặc cấp trung ương. Các đơn vị sự nghiệp công lập sẽ được xác định dựa trên tình hình kinh tế, xã hội và văn hoá của từng địa phương.

Ví dụ, ở cấp huyện, có thể có các đơn vị sự nghiệp công lập như Đài truyền thanh, truyền hình huyện, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, trung tâm phát triển quỹ đất, trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên, trung tâm dịch vụ đôi thị, trung tâm dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp, thư viện, trung tâm văn hoá – thể thao huyện, và nhiều đơn vị khác.

Tuy nhiên, sự tồn tại và phạm vi hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập sẽ phụ thuộc vào điều kiện cụ thể của từng địa phương. Có huyện có đầy đủ các đơn vị sự nghiệp nêu trên, trong khi có huyện không có đầy đủ các đơn vị sự nghiệp công lập đó.

Share >> Đường Lưỡi Bò Là Gì? Nghệ Sĩ Trung Quốc Nào Công Khai Ủng Hộ Và Không Ủng Hộ Đường Lưỡi Bò

Ví dụ về các đơn vị thuộc đơn vị sự nghiệp công lập ở Việt Nam

 1. Đơn vị sự nghiệp công lập có phạm vi quản lý thuộc Bộ và Cơ quan ngang bộ (ngoại trừ đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Công an và Bộ Quốc phòng). Các loại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ bao gồm:
 • Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ cấu tổ chức của Bộ, trực thuộc Bộ và đơn vị ở nước ngoài. Ví dụ:
  • Trường Đại học Luật Hà Nội thuộc Bộ Tư pháp, và chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
  • Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.
  • Viện Nghiên cứu thiết kế trường học thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.
  • Trung tâm hỗ trợ đào tạo và cung ứng nhân lực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 • Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Tổng cục và các tổ chức tương đương Tổng cục thuộc Bộ.
 • Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Cục, Chi cục thuộc Cục thuộc Bộ.
 • Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Văn phòng thuộc Bộ.
 • Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Cục thuộc Tổng cục thuộc Bộ.
 1. Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc các cơ quan thuộc Chính phủ, bao gồm cả các đơn vị sự nghiệp công lập ở nước ngoài.
 2. Đơn vị thuộc tổ chức do Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ thành lập nhưng không phải là đơn vị sự nghiệp công lập.
 3. Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Tổng cục bao gồm:
 • Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh. Ví dụ: Đài phát thanh truyền hình là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Tổng cục.
 • Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh (Sở). Ví dụ: Bệnh viện Thanh Nhàn là cơ sở trực thuộc Sở Y tế Hà Nội.
 • Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Chi cục và các tổ chức tương đương thuộc Sở. Ví dụ: Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc quản lý của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội.
 • Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tổ chức hành chính khác thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
 1. Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Tổng cục.
đơn vị sự nghiệp công lập là gì
Đơn vị sự nghiệp công lập có phạm vi quản lý thuộc Bộ và Cơ quan ngang bộ

Các loại hình đơn vị sự nghiệp công lập ở Việt Nam

Theo quy định tại khoản 2, Điều 9 của Luật Viên chức năm 2010, đơn vị sự nghiệp công lập được phân loại như sau:

 • Đơn vị được giao quyền tự chủ: Đây là loại đơn vị có hoàn toàn quyền tự chủ trong việc thực hiện nhiệm vụ, quản lý tài chính, tổ chức bộ máy và nhân sự.
 • Đơn vị chưa được giao quyền tự chủ hoàn toàn: Trái ngược với loại trên, đơn vị sự nghiệp công trong trường hợp này chưa được giao quyền tự chủ hoàn toàn về thực hiện nhiệm vụ, quản lý tài chính, tổ chức bộ máy và nhân sự.

Đối với mức độ tự chủ tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập, Nghị định 60/2021/NĐ-CP chia thành các nhóm sau:

 • Đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư.
 • Đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm chi thường xuyên.
 • Đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm một phần chi thường xuyên.
 • Đơn vị sự nghiệp công do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên: Đây là loại đơn vị có tỷ lệ tự bảo đảm chi phí hoạt động thường xuyên dưới 10% hoặc không có nguồn thu sự nghiệp.
đơn vị sự nghiệp công lập là gì
Các loại hình đơn vị sự nghiệp công lập ở Việt Nam

Xem thêm >> An Sinh Xã Hội Là Gì? Mối Quan Hệ Giữa An Sinh Xã Hội Và Chính Sách Xã Hội

Tạm kết

Trên đây là một số chia sẻ của igiaidap về “đơn vị sự nghiệp công lập là gì?”. Hy vọng bài viết hữu ích với các bạn!

Avatar

btv1

About Author

You may also like

1 newton bằng bao nhiêu kg
Chuyển Đổi Kiến Thức Tổng Hợp

1 Newton, 10 Newton Bằng Bao Nhiêu Kg? Bảng Quy Đổi Newton (N) Sang Các Đơn Vị Đo Khối Lượng Khác

 • Tháng Sáu 19, 2023
Newton (N) là một trong những đơn vị quen thuộc trong quá trình học tập trên trường lớp. Vậy đơn
tham quan hay thăm quan
Chính Tả Kiến Thức Tổng Hợp

 [Share] Tham Quan Là Gì? Tham Quan Hay Thăm Quan Mới Đúng Chính Tả Tiếng Việt?

 • Tháng Sáu 19, 2023
Ngôn ngữ tiếng Việt vô cùng đa dạng và phong phú, có rất nhiều trường hợp nhầm lẫn do cách