Kiến Thức Tổng Hợp

Luỹ Kế Là Gì? Lũy Kế Doanh Thu, Luỹ Kế Kỳ Trước Là Gì? Lũy Kế Trong Tiếng Anh

luỹ kế là gì
5/5 - (20 bình chọn)

Luỹ kế là một thuật ngữ quen thuộc trong tổng hợp số liệu, hoạch toán. Vậy luỹ kế là gì? Lũy kế doanh thu, luỹ kế kỳ trước là gì? cùng igiaidap tìm hiểu nhé! Công thức tính lũy kế từ đầu năm? Công thức tính lũy kế trong excel? Lũy kế tiếng anh là gì?

Tìm hiểu >> Bảo Hiểm Thất Nghiệp Là Gì? Cách Tính Bảo Hiểm Thất Nghiệp Nhanh Chóng

Lũy kế là gì?

“Lũy kế” là một khái niệm dùng để chỉ việc tích lũy, cộng dồn hoặc tính tổng các giá trị, số liệu, hoặc sự kiện qua một khoảng thời gian nhất định. Nó thường được sử dụng trong nhiều lĩnh vực, bao gồm kinh tế, tài chính, thống kê, khoa học, và nhiều lĩnh vực khác để thể hiện sự phát triển, sự thay đổi, hay sự ảnh hưởng của các yếu tố qua thời gian.

Khi dùng từ “lũy kế”, ta thường tính tổng hoặc tích lũy các giá trị trong một chuỗi thời gian, ví dụ:

 • Lũy kế tài chính: Nếu bạn đầu tư tiền vào một khoản đầu tư lãi suất cố định hàng tháng, sẽ có một sự tích lũy tiền gửi qua thời gian do việc tích lũy lãi suất hàng tháng.
 • Lũy kế sản lượng: Trong sản xuất công nghiệp, sản lượng được tính toán bằng cách lũy kế sản lượng hàng tháng, quý, hoặc hàng năm để xem sự tăng trưởng của sản phẩm hoặc dịch vụ theo thời gian.
 • Lũy kế thời tiết: Trong thống kê thời tiết, lũy kế thời tiết được sử dụng để xem tổng lượng mưa, nhiệt độ trung bình, hoặc các yếu tố thời tiết khác trong một khoảng thời gian cụ thể.
 • Lũy kế dữ liệu: Trong phân tích dữ liệu, lũy kế dữ liệu thường được sử dụng để tính tổng giá trị, trung bình, hoặc các chỉ số khác của dữ liệu trong một khoảng thời gian.

Tóm lại, “lũy kế” là việc tích lũy, tính tổng, hoặc cộng dồn các giá trị hoặc sự kiện trong một khoảng thời gian để xem sự phát triển hoặc ảnh hưởng của chúng qua thời gian.

Công thức tính luỹ kế

Công thức tính lũy kế (accumulated) phụ thuộc vào ngữ cảnh sử dụng. Dưới đây là hai công thức phổ biến để tính lũy kế trong hai trường hợp khác nhau:

 1. Lũy kế tổng cộng: Đây là công thức để tính tổng cộng lũy kế các giá trị, số liệu, hoặc sự kiện qua nhiều giai đoạn hoặc thời điểm.

Công thức: Lũy kế (accumulated) = Giá trị của kỳ hiện tại + Lũy kế của kỳ trước

Ví dụ: Giả sử chúng ta có các số liệu doanh thu hàng tháng như sau: Tháng 1: $1000 Tháng 2: $1500 Tháng 3: $800

Ta có thể tính lũy kế doanh thu hàng tháng như sau:

Lũy kế tháng 1: $1000

Lũy kế tháng 2: $1000 + $1500 = $2500

Lũy kế tháng 3: $2500 + $800 = $3300

 1. Lũy kế trong tài khoản hoặc tổ chức: Trong kế toán, lũy kế cũng được sử dụng để chỉ số tiền tích lũy các giao dịch trong một tài khoản hoặc tổ chức.

Công thức: Lũy kế (accumulated) = Số dư đầu kỳ + Tổng giao dịch trong kỳ

Ví dụ: Giả sử bạn có một tài khoản ngân hàng với số dư đầu kỳ là $500. Trong tháng này, bạn tiếp tục thực hiện các giao dịch như sau: Gửi tiền: $200 Rút tiền: $100 Gửi tiền: $300

Để tính lũy kế số dư trong tài khoản của bạn sau mỗi giao dịch, bạn sử dụng công thức như sau:

Lũy kế sau giao dịch 1: $500 + $200 = $700

Lũy kế sau giao dịch 2: $700 – $100 = $600

Lũy kế sau giao dịch 3: $600 + $300 = $900

Lưu ý rằng công thức tính lũy kế có thể thay đổi tùy thuộc vào ngữ cảnh sử dụng và loại dữ liệu bạn đang xử lý. Trong mỗi trường hợp, hãy xác định cách tính lũy kế phù hợp với vấn đề bạn đang giải quyết.

luỹ kế là gì
“Lũy kế” là một khái niệm dùng để chỉ việc tích lũy, cộng dồn hoặc tính tổng các giá trị, số liệu, hoặc sự kiện qua một khoảng thời gian nhất định.

Lỗ luỹ kế là gì?

Lỗ lũy kế là một khái niệm trong lĩnh vực tài chính và kế toán, được sử dụng để chỉ mức độ tích lũy các khoản thua lỗ trong một doanh nghiệp hoặc tổ chức qua nhiều giai đoạn, thường là qua các kỳ kế toán hoặc các thời gian tài chính khác nhau.

Khi một doanh nghiệp ghi nhận lỗ trong các kỳ kế toán hoặc các giai đoạn tài chính, sẽ có sự tích lũy của các khoản thua lỗ này thành một con số tổng cộng gọi là “lỗ lũy kế” (accumulated losses). Lỗ lũy kế thường là kết quả của việc doanh nghiệp không có lợi nhuận hoặc ghi nhận lỗ trong nhiều năm liên tiếp.

Lỗ lũy kế có thể là một vấn đề nghiêm trọng đối với doanh nghiệp, vì nó thể hiện rằng tổ chức đang gặp khó khăn trong việc sinh lời hoặc quản lý tài chính. Lỗ lũy kế có thể ảnh hưởng đến khả năng vay vốn hoặc thu hút nhà đầu tư, cũng như gây áp lực tài chính lên doanh nghiệp trong việc duy trì hoạt động kinh doanh.

Để giảm thiểu lỗ lũy kế và cải thiện tình hình tài chính, các doanh nghiệp thường phải thực hiện các biện pháp tái cấu trúc tài chính, cắt giảm chi phí, tăng doanh số bán hàng, và tối ưu hóa hoạt động kinh doanh để đạt được lợi nhuận.

luỹ kế là gì
Lỗ luỹ kế là gì?

Share >> Lương Gross, Lương Net Là Gì? Nên Nhận Lương Gross Hay Net Thì Lợi Hơn Đối Với Người Lao Động?

Các vấn đề liên quan đến luỹ kế

Lũy kế doanh thu là gì?

Lũy kế doanh thu (accumulated revenue) là tổng giá trị của các doanh thu thu được tích lũy từ đầu kỳ kế toán (thường là từ đầu năm hoặc từ thời điểm bắt đầu một giai đoạn kế toán) đến thời điểm hiện tại. Đây là một chỉ số quan trọng trong kế toán và tài chính, cho phép doanh nghiệp đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của mình và theo dõi tổng doanh thu đã thu được trong một khoảng thời gian nhất định.

Lũy kế doanh thu thể hiện tổng số tiền đã thu được từ việc bán hàng, cung cấp dịch vụ hoặc các hoạt động kinh doanh khác trong suốt thời gian đã diễn ra. Doanh thu thường bao gồm tiền mặt, tiền tín dụng, doanh thu chưa hoàn thành (doanh thu được ghi nhận dựa trên tiến độ hoàn thành của hợp đồng), và các khoản thu khác liên quan đến hoạt động kinh doanh chính của doanh nghiệp.

Việc theo dõi lũy kế doanh thu là rất quan trọng vì nó giúp doanh nghiệp:

 1. Đánh giá hiệu quả kinh doanh: Qua lũy kế doanh thu, doanh nghiệp có thể xem xét liệu doanh thu đã đạt được đáng kể hay không so với kế hoạch kinh doanh và các mục tiêu đã đề ra.
 2. Dự đoán và lập kế hoạch tài chính: Dựa trên lũy kế doanh thu, doanh nghiệp có thể dự đoán doanh thu trong tương lai và lập kế hoạch tài chính phù hợp.
 3. Đo lường hiệu quả hoạt động: So sánh lũy kế doanh thu với các chỉ số khác như chi phí, lợi nhuận, hoặc tổng tài sản giúp doanh nghiệp đo lường hiệu quả của hoạt động kinh doanh.

Để tính lũy kế doanh thu, bạn chỉ cần cộng dồn các doanh thu trong từng giai đoạn hoặc thời điểm tương ứng từ đầu kỳ kế toán cho đến thời điểm hiện tại.

luỹ kế là gì
Lũy kế doanh thu là gì?

Lũy kế kỳ trước là gì?

Lũy kế kỳ trước (accumulated from the previous period) là tổng giá trị của một chỉ số, dữ liệu hoặc sự kiện tích lũy từ kỳ trước đó đến thời điểm hiện tại. Nó là tổng cộng của các giá trị đã tích lũy trong giai đoạn trước đó và thường được sử dụng để theo dõi sự thay đổi hoặc phát triển của một chỉ số theo thời gian.

Lũy kế kỳ trước thường được áp dụng trong các ngữ cảnh như kế toán, tài chính, kinh doanh, thống kê, khoa học, và nhiều lĩnh vực khác. Công thức tính lũy kế kỳ trước phụ thuộc vào loại dữ liệu mà bạn đang xử lý.

Ví dụ 1: Lũy kế doanh thu kỳ trước Giả sử bạn đang quản lý doanh thu hàng tháng của một công ty và muốn tính lũy kế doanh thu kỳ trước đến tháng hiện tại. Nếu doanh thu của tháng trước đó là $500 và tháng này bạn thu được thêm $300, thì lũy kế doanh thu kỳ trước đến thời điểm hiện tại là:

Lũy kế kỳ trước = Doanh thu tháng trước + Doanh thu tháng này Lũy kế kỳ trước = $500 + $300 = $800

Ví dụ 2: Lũy kế số lượng hàng tồn kho kỳ trước Nếu bạn quản lý số lượng hàng tồn kho hàng ngày và muốn tính lũy kế số lượng hàng tồn kho kỳ trước đến thời điểm hiện tại, bạn sẽ sử dụng công thức sau:

Lũy kế kỳ trước = Số lượng tồn kho tháng trước + Số lượng nhập kho tháng này – Số lượng xuất kho tháng này

Hãy lưu ý rằng công thức tính lũy kế kỳ trước có thể thay đổi tùy thuộc vào ngữ cảnh và loại dữ liệu bạn đang làm việc.

luỹ kế là gì
Lũy kế kỳ trước (accumulated from the previous period) là tổng giá trị của một chỉ số, dữ liệu hoặc sự kiện tích lũy từ kỳ trước đó đến thời điểm hiện tại.

Công thức tính lũy kế từ đầu năm

Để tính lũy kế từ đầu năm, chúng ta sẽ tính tổng hoặc tổng cộng các giá trị, số liệu hoặc sự kiện từ đầu năm đến thời điểm hiện tại. Điều này thường được áp dụng trong việc tính lũy kế doanh thu, lợi nhuận, số lượng hàng tồn kho, hay bất kỳ chỉ số nào khác từ đầu năm cho đến thời điểm hiện tại.

Công thức tính lũy kế từ đầu năm là:

Lũy kế từ đầu năm = Giá trị tại thời điểm hiện tại + Lũy kế tại thời điểm trước đó từ đầu năm

Ví dụ: Giả sử bạn có bảng doanh thu hàng tháng của một doanh nghiệp như sau (đơn vị: triệu đồng):

Tháng 1: 100

Tháng 2: 150

Tháng 3: 120

Tháng 4: 180

Để tính lũy kế từ đầu năm đến tháng 4, ta thực hiện các bước sau:

Lũy kế từ đầu năm tháng 1: 100 (vì đây là tháng đầu tiên)

Lũy kế từ đầu năm tháng 2: 100 (lũy kế tháng 1) + 150 (doanh thu tháng 2) = 250

Lũy kế từ đầu năm tháng 3: 250 (lũy kế tháng 2) + 120 (doanh thu tháng 3) = 370

Lũy kế từ đầu năm tháng 4: 370 (lũy kế tháng 3) + 180 (doanh thu tháng 4) = 550

Vậy, lũy kế từ đầu năm đến tháng 4 là 550 triệu đồng. Bạn chỉ cần lấy giá trị lũy kế cuối cùng sau khi tính tổng doanh thu của các tháng để có lũy kế từ đầu năm.

Lũy kế tiếng anh là gì?

“Lũy kế” trong tiếng Anh được dịch là “accumulated” hoặc “cumulative”. Cụ thể:

 • “Accumulated”: Đây là từ dùng để chỉ việc tích lũy, cộng dồn hoặc tính tổng các giá trị, số liệu, hoặc sự kiện qua một khoảng thời gian nhất định.
 • “Cumulative”: Từ này cũng có ý nghĩa tương tự, dùng để chỉ sự tích lũy hoặc cộng dồn các giá trị hoặc sự kiện trong suốt thời gian đã diễn ra.

Cả hai từ đều được sử dụng trong các lĩnh vực như kế toán, tài chính, thống kê, khoa học, và nhiều lĩnh vực khác để thể hiện sự phát triển, sự thay đổi, hay sự ảnh hưởng của các yếu tố qua thời gian.

luỹ kế là gì
Lũy kế tiếng anh là gì?

Xem thêm >> Lương Tháng 13 Là Gì? Lương Tháng 13 Và Thưởng Tết Giống Hay Khác Nhau?

Tạm kết

Trên đây là giải thích của igiaidap về “luỹ kế là gì?” cùng các vấn đề liên quan. Hy vọng bài viết hữu ích với các bạn!

 

Avatar

btv1

About Author

You may also like

1 newton bằng bao nhiêu kg
Chuyển Đổi Kiến Thức Tổng Hợp

1 Newton, 10 Newton Bằng Bao Nhiêu Kg? Bảng Quy Đổi Newton (N) Sang Các Đơn Vị Đo Khối Lượng Khác

 • Tháng Sáu 19, 2023
Newton (N) là một trong những đơn vị quen thuộc trong quá trình học tập trên trường lớp. Vậy đơn
acc clone là gì
Kiến Thức Tiếng Anh

Acc Clone, Acc Phụ, Acc Closed Nghĩa Là Gì? Phân Biệt Acc Clone Và Acc Phụ

 • Tháng Sáu 19, 2023
Acc clone, acc phụ, acc closed là những thuật ngữ chỉ tình trạng hoạt động của tài khoản mạng xã